Laat zonlicht schijnen op ADHD

Op dit moment gaat men er van uit dat genen de hoofdoorzaak zijn van ADHD. Echter, diverse onderzoeken tonen aan dat zonlicht een positief effect heeft op kinderen met ADHD. De theorie achter deze onderzoeken is dat we het grootste deel van de dag binnen zijn waardoor we te weinig blootgesteld worden aan ongefilterd zonlicht, wat bij kan dragen aan ADHD symptomen. Zou het kunnen dat kinderen een gezonde dosis zonlicht nodig hebben voor de ontwikkeling van hun hersenen? Zie ook mijn blog: Hoera de zon schijnt.

Onderzoeken in de VS

In dit artikel kijken we naar drie onderzoeken, die elk vanuit een andere hoek naar het effect van zonlicht op ADHD symptomen kijken.

De intensiteit van zonlicht en het voorkomen van ADHD in de VS op geografisch gebied.

De lagere vitamine D waarden in het bloed van kinderen met ADHD

Een link tussen het verminderen van ADHD symptomen en de tijd die is doorgebracht in een natuurlijke omgeving.

De geografische benadering

Co-auteur Dr. L. Eugene Arnold, MD. Dr. Arnold en zijn collega’s vergeleken de intensiteit van het zonlicht (hoe veel en hoe sterk) in de VS en het voorkomen van ADHD. De staten met het meeste zonlicht hadden het laagste aantal ADHD kinderen. Het lijkt erop dat de intensiteit van zonlicht een preventieve werking heeft op het ontwikkelen van ADHD. De blootstelling aan zonlicht verbetert het circadisch ritme (het menselijk slaap-waak ritme). Een verstoort circadiaans ritme wordt geassocieerd met een toename van ADHD symptomen.

De relatie tussen het vitamine D niveau en ADHD

Deze studie vergeleek een groep kinderen met ADHD en een controlegroep zonder ADHD. De onderzoekers zagen dat kinderen met ADHD lagere vitamine D waarden hadden. Vitamine D wordt door het lichaam aangemaakt wanneer het lichaam blootgesteld wordt aan zonlicht. Ook zag men de geografische connectie, zoals hierboven beschreven.

De impact van vitamine D supplementen

De studie toonde ook aan dat kinderen, die vitamine D gesuppleerd kregen een vermindering van de symptomen van ADHD hadden. De onderzoekers concludeerden dat de cognitieve functie van kinderen met ADHD verbeterden.

Een mogelijke natuurlijke behandeling van ADHD

Kinderen met ADHD werden voor naschoolse en weekend activiteiten in een natuurlijke omgeving gebracht – (stads)parken en andere natuurgebieden – dan wel binnen of door mensen gemaakte buitenomgevingen. De kinderen deden allemaal dezelfde activiteiten ongeacht de omgeving. Aan het eind van de studie bleek dat bij kinderen, die in een natuurlijke of groene omgeving hadden gespeeld de symptomen verminderd waren. Zie ook mijn blog: bosbad

Wat zeggen de onderzoekers?

Er is nog geen definitieve link aangetoond tussen zonlicht en ADHD, zeggen de onderzoekers, waaronder Dr. Arnold. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Diverse mogelijkheden zijn:

Meer zonlicht betekent dat kinderen wellicht meer buiten zijn en daardoor fysiek meer actief. Ook fysieke activiteiten hebben een positieve uitwerking op de hersenfuncties.

ADHD symptomen als geïrriteerdheid, impulsiviteit en onoplettendheid zijn ook gerelateerd aan slaapgebrek. Kinderen slapen minder dan 10 tot 20 jaar geleden door de veranderde leefstijl van gezinnen en elektronica. Zonlicht helpt dan het circadiaans ritme weer te reguleren.

Conclusie

Zonlicht helpt bij het verminderen van de symptomen van ADHD bij kinderen. Dat kan door het verbeterde circadiaans ritme zijn, de aanmaak van vitamine D, in de natuur te zijn of een combinatie van deze factoren. Zonlicht kan ook nog een onbekende rol spelen in de interactie met hersenen of de genen. Er is geen bewijs dat een gebrek aan zonlicht de oorzaak is van ADHD of ADHD symptomen.

Wat leer jij je kind over financiën?
Ruim je kamer op!
Menu

DOWNLOAD HET GRATIS E-BOEK
(ook als audioboek)
close-link