De zintuigen

Cursus de zintuigen en de invloed op de manier van leren

Veel factoren zijn van invloed op de manier van leren van je kind zoals de leerstijlen. Daarnaast zijn ook de zes zintuigen van invloed op het leren.

De zes zintuigen, visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (beweging), olfactorisch (geur), gustatorisch (smaak) en auditief-digitaal (interne dialoog) beïnvloeden de wijze waarop je kind leert. Een kind dat de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld kinesthetisch leren zal liever met zijn/haar handen werken, dingen aanraken of simpel weg friemelen bij de uitleg.

In deze korte cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Herkennen van de voorkeur bij je kind door observatie en taalgebruik.
 • Hoe neemt je kind het beste informatie op?
 • Wat is belangrijk voor je kind om goed te kunnen leren?
 • Bij elk zintuig een ondersteunende oefening.
  Menu

  DOWNLOAD HET GRATIS E-BOEK
  (ook als audioboek)
  close-link

  DOWNLOAD HET GRATIS E-BOEK
  close-link