VIP Begeleidingstraject voor Gezinnen

De Alles-In-Één Oplossing voor Blijvende Prestatieverbetering en Betere Resultaten op School

Met het VIP Begeleidingstraject van 6 maanden weet je zeker dat je kind grote stappen vooruit doet in haar leervaardigheid, en strategieën leert waarop ze op voor de rest van haar leven kan steunen.

 

Als ervaringsdeskundige en moeder van twee dyslectische kinderen weet ik dat er momenten zijn wanneer je je zorgen maakt over de toekomst van je kind. Je vraagt jezelf af, “Gaat hij zijn diploma wel halen?” En, “hoe gaat het dan met de vervolgopleiding?” “Kunnen ze het wel aan wanneer ze het helemaal zelf moeten doen?”

Tijdens de schooltijd ontwikkelen we de gewoontes en leerstrategieën die het fundament vormen voor persoonlijk en professioneel succes op latere leeftijd. En op jonge leeftijd leren we het snelst. Juist daarom is van belang dat we zoveel mogelijk uit de kast halen op het moment dat het een groot verschil kan maken.

Wanneer Remedial Teaching Niet Genoeg Is

Hoewel er op school wel aandacht is voor dyslexie, en in mindere mate andere uitdagingen, blijkt het in de praktijk dat de ‘ondersteuning’ vaak niet meer is dan extra oefenen bij de Remedial Teacher. Oftewel, meer van hetzelfde.

Hierbij wordt het kind vaak uit de groep geplaatst voor de extra ‘ondersteuning’. Daarnaast moet er thuis ook vaak geoefend worden, wat een grote tijdsinvestering vraagt van zowel kind als ouder(s).

Daarom heb ik het VIP Begeleidingstraject voor Gezinnen ontwikkelt.

Dit is een op maat gemaakt programma met individuele consulten voor het kind en belevingsdagen met het gezin.

Hoe werkt het?

Na de intake en inventarisatie stel ik een traject op van het aantal individuele sessies met je kind(eren), uitgaande van één sessie per week voor één gezinslid. Vaak is het wenselijk een periode tussen twee sessies langer te maken dan één week. In de andere week kan dan een ander gezinslid gebruik maken van de individuele sessie. We plannen de belevingsdagen voor het hele gezin in.

Soms kan het nodig zijn dat een andere therapeut even een stukje van het traject overneemt. Dit zal in overleg gaan.

Onderwerpen voor belevingsdagen kunnen zijn:

 • Koken
 • De natuur in
 • Museum bezoek
 • Creatieve dag
 • Muzikale dag
 • Bovenal wil ik hier heel creatief in zijn. Er is veel mogelijk.

Het doel van de belevingsdagen is vooral samen iets met het gezin ondernemen waarbij we ook buiten de geijkte paden van het gezin gaan.

Voor wie?

Voor gezinnen die open staan voor een andere, intensieve aanpak en een half jaar de tijd willen investeren om het beste uit hun kind(eren) te halen.

Leeftijd: 6 tot 13 jaar

Welke problemen? Leeruitdagingen als dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, ADD, ADHD, concentratieproblemen.

Wat is het resultaat?

De unieke combinatie van individuele consulten en implementatie op gezinsniveau, heeft — over de langere termijn van 6 maanden —  een blijvende en positieve invloed op het ontwikkeling van het kind.

De opgedane inzichten bij ouder en kind, de oefeningen, en de geleerde strategieën leiden tot:

 • Meer plezier bij en motivatie voor het leren

 • Leerstijlen die het kind helpen om hun aangeboren intelligentie beter tot uiting te brengen

 • Meer bewustzijn en begrip bij het kind over de nut van bewegen als gereedschap om beter te kunnen leren

 • Een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid bij het kind

 • Positieve houding tegenover uitdagingen

Contact

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen?

Je kunt me bereiken via het formulier of onderstaande gegevens.

Tel: 06 – 589 11 031

Email: contact@atouchofdunja.nl

Menu

DOWNLOAD HET GRATIS E-BOEK
(ook als audioboek)
close-link

DOWNLOAD HET GRATIS E-BOEK
close-link